Skriften ”Rekonstruktioner vid Sala Silvergruva”.

Ulricaprojektet

”Utvecklingsprogram för Sala Silvergruva”.

Gruvskolan

Gamla hjulhuset

En Gruva i Tiden          Digitalisering av silvergruvan med byggnader, gruvbyn samt gruvans vattensystem.

Gruvbygården

Karteringar av lämningar av bebyggelsen i Sala gruvby

Kanalsystemet

Sala Gruvkyrkogård

Renovering av det mycket gamla uret i Klockstapeln

Laven över Carl XI:s schakt

Källmaterialprojektet

Gruvkyrkogården