Vi realiserar

             spännande 

 historiska projekt            

   kring det som en gång var riksens förnämsta clenodium,

                         Sala Silvergruva. 

 

 

                           Bo Svärds Teckningsstipendium